Vi Takker deg for din interesse... og vil derfor gi din bedrift en unik fordel, dersom du fullfører disse opplysningene som igjen vil gi bedriften deres en dypere forståelse av de nærmeste fremtidsutsiktene.
2 .
Vi kan gjøre litt forarbeid dersom dere registrerer dere her..
Navn
e-Post
Bedrifts navn
Beste Mobil nummer
3 .
Har du noe informasjon om grønt fyrtårn i dag?
*
4 .
Viste du om noen av disse eller flere av fordelene miljøfyrtårnet byr på?
5 .
Nevn noen bærekraftige løsninger dere benytter i dag?
For å legge til et avsnitt, Klikk teksten SHIFT + ENTER
6 .
Hvor lang tid kunne du satt av for en Gratis analyse av din bedrift?
7 .
Lengden på deres bedrifts eksistens og hvilken servise eller tjeneste yter dere i dag
For å legge til et avsnitt, Klikk teksten SHIFT + ENTER
8 .
Hvor bærekraftig synes dere bedriften deres er i dag. 1 minst 10 mest
9 .
Tilpasset Covid - 19
10 .
Se hva andre mener om fordelene
*
11 .
Har dere en målrettet forretningsplan og aktivitetsplan?
12 .
Har dere en tilfredsstillende nettbasert løsning for hjemmekontor og web møter.
For å legge til et avsnitt, Klikk teksten SHIFT + ENTER
13 .
Hvilke av de følgende uttalelser passer best?
Bedriften vår har gode automatisering løsninger i dag, hva er annerledes
Bedriften har løst alle rutiner på en tilfredsstillende måte, hva er annerledes
Vi har en velutviklet bærekraftig løsning på våre totale konsept, hva er annerledes
Bedriften kunne hatt godt av en gjennomgang og optimalisering, hva er annerledes

Klikk teksten Enter